PJM

Transport morski

W ramach usług transportu morskiego firma nasza organizuje przewozy Państwa ładunków odpowiednio do tego celu dostosowanymi statkami.

Głównymi grupami obsługiwanych przez nas ładunków są :

 • Ładunki masowe suche, takie jak:
  węgiel, zboża, minerały, nawozy, czy ruda żelaza.
 • Ponadgabarytowe, tzw „project cargoes” , takie jak :
  konstrukcje stalowe (elementy mostów, wież, czy dźwigów), transformatory, kotły, elementy fabryk.
  Organizacja przewozu morskiego tych towarów wymaga zastosowania wiedzy zarówno inżynierskiej, jak i logistycznej.  Zdajemy sobie w pełni sprawę z wymagań stawianych przed nami w czasie organizacji procesu transportowego. Na stałe współpracujemy z armatorami dysponującymi odpowiednimi statkami, często posiadającymi własne urządzenia za- i wyładunkowe mogące załadować lub wyładować elementy o wadze nawet kilkuset ton, wyspecjalizowanymi terminalami przeładunkowymi w Polsce a także innych krajach Europejskich, oraz firmami świadczącymi usługi nadzoru nad operacjami portowymi.
  Więcej informacji o logistyce przewozu „Project cargoes ” uzyskacie Państwo tutaj .
 • Ładunki drobnicowe, takie jak:
  części maszyn, towary w workach i na paletach, pojazdy czy bloki granitowe.
 • Ładunki skonteneryzowane, takie jak:
  dobra konsumpcyjne, przemysłowe i inne.
  W oparciu o globalnych przewoźników kontenerowych oferujemy Państwu  efektywne i kompleksowe rozwiązania transportowe do większości portów na świecie.
 • Przewozy ładunków płynnych.
  Firma organizuje przewóz ładunków płynnych takich jak nawozy płynne, oleje mineralne, oleje roślinne, melasy i inne w relacjach europejskich i światowych.

Jakość usług w aranżowaniu transportu morskiego gwarantowana jest uczestnictwem właściciela firmy w ekskluzywnym Institute of Chartered Shipbrokers In London .

Jestem pewien, że jesteśmy w stanie zaoferować Państwu bardzo konkurencyjne warunki usług.

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z nami bezpośrednio.

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z nami bezpośrednio.

PJM Shipping and Trading  
 ul. 3 Maja 1
 70-214 Szczecin
 Polska
 tel: 0048 91 488 23 88
 e-mail: office@pjm.pl


powrót »

O firmie

Firma PJM Shipping and Trading powstała w czerwcu 2000 roku.

Jej właściciel jest pierwszym w Polsce członkiem elitarnego Institute of Chartered Shipbrokers w Londynie .

Przynależność do tej organizacji gwarantuje najwyższej jakości usługi na polu szeroko rozumianych usług transportu międzynarodowego.


Kontakt

PJM Shipping and Trading
ul. 3 Maja 1
70-214 Szczecin
Polska
tel : 0048 91 488 23 88
e-mail : office@pjm.pl


copyright © PJM Shipping and trading   -   design: cs