PJM

Agencja żeglugowa

Świadczymy usługi Agenta Portowego dla wszystkich typów statków we wszystkich portach polskich. Jakość tej usługi, aczkolwiek skierowanej do Armatorów ma także znaczenie dla gestorów ładunku. Dzięki gwarancji profesjonalnego poziomu tej działalności jesteście Państwo na bieżąco informowaniu o terminie zawinięcia statku do portu i ewentualnych zmianach tego terminu.

W czasie operacji portowych jesteście Państwo regularnie informowani o postępie prac  oraz ewentualnych problemach i sposobach ich rozwiązania.

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się bezpośrednio.

PJM Shipping and Trading
Piotr Jerzy Mechowski
Ul. 3 Maja 1
70-214 Szczecin
Tel: 91 488 23 33
e-mail: office@pjm.pl


powrót »

O firmie

Firma PJM Shipping and Trading powstała w czerwcu 2000 roku.

Jej właściciel jest pierwszym w Polsce członkiem elitarnego Institute of Chartered Shipbrokers w Londynie .

Przynależność do tej organizacji gwarantuje najwyższej jakości usługi na polu szeroko rozumianych usług transportu międzynarodowego.


Kontakt

PJM Shipping and Trading
ul. 3 Maja 1
70-214 Szczecin
Polska
tel : 0048 91 488 23 88
e-mail : office@pjm.pl


copyright © PJM Shipping and trading   -   design: cs